Module Anders Kijken naar Prikkels in de groep!

Samen met Cursus Instituut Anders Kijken naar Kinderen hebben wij, auteurs van Prikkels in de Groep!, een praktische en informatieve  module ontwikkeld voor leerkrachten/begeleiders/klassenassistenten/intern begeleiders etc. .

Kijken achter het gedrag:

Iedere leerkracht/begeleider is getraind in het kijken naar gedrag. Soms kan de oorzaak van opvallend of storend gedrag (mede) liggen in de wijze waarop het kind de prikkels uit zijn leer- en of leefomgeving kan verwerken. Ieder mens ontvangt de hele dag door informatie vanuit de zintuigen. Deze informatie is nodig om te kunnen reageren op de omgeving, te kunnen leren, contact te maken en te beleven. Bij kinderen in het (speciaal) onderwijs of uit de jeugd hulpverlening  verloopt deze zintuiglijke informatieverwerking niet altijd zo vanzelfsprekend. Zij reageren te gevoelig op prikkels die wij ons nauwelijks bewustzijn, nemen prikkels niet voldoende waar of reageren heel wisselend waardoor er veel onbegrip ontstaat. Ze worden druk door zintuiglijke informatie, snappen de waarde van de informatie niet, worden er geïrriteerd of boos van of trekken zich juist terug.  Bij deze kinderen is er sprake van Sensorische Informatieverwerkings problematiek (SI).

Hoe beter leerkrachten/begeleiders weten en herkennen dat kinderen voor de ene prikkel overgevoelig en voor een andere prikkel onder gevoelig kunnen zijn en dat informatie soms niet goed wordt begrepen of verwerkt, hoe beter zij  hun begeleiding kunnen afstemmen op het opvallende gedrag.

Kansen en valkuilen

Bij kinderen met een verstandelijke beperking (soms in combinatie met AD(H)D) is het verwoorden van waar ze behoefte aan hebben of van welke prikkels ze last hebben moeilijker. Er zijn kinderen die bepaalde prikkels goed kunnen verwerken en daar plezier aan beleven en kunnende  kansen liggen in het aanbieden van onderwijsvormen aangepast aan deze voorkeur. Het herkennen van valkuilen bij deze doelgroep blijkt in de praktijk minstens zo belangrijk. Welke prikkels blokkeren het contact maken, het functioneren in de groep, het leren of het plezierig beleven van de omgeving? Adequaat reageren op en vervolgens goed omgaan met kinderen die er niet in slagen de vele prikkels die op een dag op hen afkomen te verwerken, betekent een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van deze kinderen.

 

kind

4 daagse module

In deze 4 daagse module

  • Herkent de leerkracht/begeleider welke sensorische problemen kinderen bij het functioneren in een groep ondervinden.
  • Kan de leerkracht/begeleider de zintuiglijk kansen en valkuilen in kaart brengen
  • Kan de leerkracht/begeleider een sensorisch waardevolle omgeving in de groep creëren.
  • Kent de leerkracht/begeleider zijn eigen profiel
  • Kan de leerkracht/begeleider de materialen en middelen uit zijn eigen groep aanpassen aan het profiel van de klas/groep en de leerling
  • Heeft de leerkracht/begeleider de basiskennis voor het onderbouwen van zijn onder strategieën

Data

zaterdag 1 februari, zaterdag 15 mrt, vrijdag 28 mrt en zaterdag 12 april 2014

Locatie:

Oude Vest  91 in Leiden

Kosten:

500,- euro inclusief cursusmateriaal. (minimaal aantal deelnemers 12)

Geef u op voor deze interessante module door op deze link te klikken


Geef een reactie